КАКО ДА АПЛИЦИРАМ?

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Во текот на студирањето студентите на ФЕИТ изработуваат различни проекти за семинарски/дипломски работи

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Во текот на студирањето студентите на ФЕИТ изработуваат различни проекти за семинарски/дипломски работи.

Дел од овие проекти ќе бидат представени на отворените денови на ФЕИТ. Повеќе информации за проектите ќе добиете овде

Прашај ги тековните студенти или ЦНС!

Прашај сѐ што те интересира!!!

МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА

Нашите доскорешни студенти продолжуваат понатаму да ги градат своите приказни кои ги започнаа на ФЕИТ. Повеќе за нивните искуства по завршувањето на Факултетот…

…ФЕИТ дaва знаење од најразлични теми и ги спрема студентите за сите предизвици и отвара многу перспективи….

Стефан Борозан

…студирање на ФЕИТ е период во кој студентите се надоградуваат, го доразвиваат карактерот, и со упорност, дисциплинираност и добар тајм менаџмент се се постигнува…

Симона Маринова, докторант на унивезитетот во Торонто, Канада

…ФЕИТ нуди можности преку детални предмети и лаболаториски вежби кои вклучуваат практична работа и не запознава со тоа што следи по дипломирањето…

Кристина Савевска, магистрант на Јоже Стефан институтот во Љубљана, Словенија

…ако се запишете на ФЕИТ нема да згрешите и освен студирањето посетувајте конференции, студентски па и на повисоко ниво….

Милан Јанковски, магистант во Холандија

…од ФЕИТ излегувате како нови луѓе, размислувате порационално, технички и брзо носите одлуки…

Кристина Кузевска, консултант во германска фирма за енергетика и магистрант на ФЕИТ

…било кој смер на одберете, добро е да се прават комбинации оти ФЕИТ обезбедува мултидисциплинарност….

Наташа Тагасовска, доктор, Science Centar , Лозана, Швајцарија

 

… ФЕИТ е моја втора љубов, и секогаш ќе остане така…

Ива Матиќ, магистер и пилот

 

…технички факултет како ФЕИТ ги отвара вратите за пласман на вашиот труд, знаење и капацитети секаде во светот…

Никола Буџаковски, магистрант на универзитет во Минхен, Германија

 

…во целиот процес на студирање, на крај немате само една диплома, туку многу повеќе…

Арсим Ахмед, докторант на универзитетот во Манчестер, Англија

 

…учевме широк спектар на дисциплини кои по дипломирањето многу ми помогнаа во мојата работа, како ви индустријата, така и во науката…

Ива Иванов, магистрант на Јоже Стефан институтот во Љубљана, Словенија

 

© 2021 Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје