Краток опис на проектот:

Креирање на практични IoT решенија за домот. Испраќање на телефонски повик до корисник на системот при активирани сензори за движење во домот, работа со евиденција на присутни луѓе во домот.

Студент: Ања Аксиќ
Ментор: Данијела Ефнушева