Воведна презентација за студиите на ФЕИТ

 

 

ФЕИТ организира студии на прв, втор и трет циклус студии. Оваа презентација е наменета за заинтересираните за студии на прв циклус и има за цел да даде кус осврт на можностите и начинот на студирање, како и она што ги очекува по завршувањето на ФЕИТ.

 

Повеќе детали за студиските програми може да најдете овде