Краток опис на проектот:
Оваа дипломска работа вклучува поврзување на енергетската и управувачката шема, набавка на опрема и материјали коишто се потребни за остварување на шемата. напишана и програма за управувањето на истиот. Извршена е и парамтеризација на инверторот. Во склоп на диплосмакат напишана и програма за управувањето на инверторот и извршена е негова парамтеризација. Материјалите се обработени во Лабораторијата за електрични машини, трансформатори и апарати.

 

Студент: Александар Жупаноски
Ментор: Михаил Дигаловски