Краток опис на проектот:
Во оваа дипломска работа се проектира нисконапонска инсталација во објект за домување, како и проектирање, начин на изведба и симулација на осветлување кое е прилагодено на потребите на луѓето во домот. Во проектот се обединуваат знаења од повеќе области за да се креира практично, ефикасно и паметно решение за инсталацијата и осветлувањето во домот. Се користат 2 Raspberry pi плочи, 23 инфрацрвени сензори, протоборд, уред за универзално напојување и опрема за пригушување на светилките.

 

Студент: Елена Стефановска
Ментор: Јовица Вулетиќ