Изработка на регулатор со перманентни магнети

 

 

Краток опис на проектот:
Овој дипломски труд е изработен со практична реализација. Моторот се употребува за задвижување работен механизам кој обработува дрва. Во рамките на дипломскиот труд се направени поврзувања на енергетската и на управувачката шема. Извршено е и програмирањето, со цел управување на моторот. Целата практична реализација на димпломскиот труд беше остварена во Лабораторијата за електрични, машини, трансформатори и апарати со дополнителна опрема од самиот студент.  

Студент: Ведран Симовски
Ментор: Михаил Дигаловски