Краток опис на проектот:
Проект изработен во рамки на INNO-SAE, иновативни студентски проекти каде беше изработена интердисциплинарна Веб апликација во соработка со студентите од Архитектонски факултет. Апликацијата претставува електронски архитект кој со алгоритам за оптимизација, желбите на клиентот и просторот со кој се располага нуди оптимизирана организација на просторот (визуелно, значи слика од птичја перспектива со вклучени димензии).

Студенти:
– Христијан Петрески
– Михаела Блажеска
– Мартин Јовески
Ментор: Христијан Ѓорески