Калкулатор за поени при упис во прва година во учебната 2018/2019 на ФЕИТ

1. Одберете каков тип на матура имате полагано:

Вид на матура

2. Задолжително пополнете ги сите полиња во делот „Успех од средно“. Потоа пополнете го само оној дел кој одговара на видот на матура кој сте го полагале. На крај кликнете на копчето Пресметај.

Успех од средно

Успех од средно
Внесете ги сите оценки
од една учебна година
без празни места помеѓу нив
на пример 554455455
Прва година
Втора година
Трета година
Четврта година

Државна матура

Важи за кандидати кои полагале државна матура во учебните 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и 2013/2014
Државна матура - екстерни предмети
Име на предметотОценкаПерцентилен ранг
Прв екстерен предмет
Втор екстерен предмет
Трет екстерен предмет
При внесувањето на перцентилниот ранг користете точка за децимално место

Државна матура - интерни предмети
Име на предметотОценка
Предмет 1

Државна матура - проектна задача
Оценка

Државна матура до 2012/2013

Важи за кандидати кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013
Државна матура - екстерни предмети
Име на предметотОценкаПерцентилен ранг
Прв екстерен предмет
Втор екстерен предмет
При внесувањето на перцентилниот ранг користете точка за децимално место

Државна матура - интерни предмети
Име на предметотОценка
Прв интерен предмет
Втор интерен предмет

Државна матура - проектна задача
Оценка

Без матура

Без матура (пред 2008)
Внесете ги сите оценки од сите учебни години
во кои сте го имале предметот
без празни места помеѓу нив (на пример 5545)
Име на предметотОценки
Предмет 1Математика
Предмет 2

Меѓународна матура

Важи за кандидати кои полагале меѓународна матура
Предмети од матура
Оценка по предмет 1 од матура
Оценка по предмет 2 од матура
Оценка по предмет 3 од матура
Оценка по предмет 4 од матура
Оценка по предмет 5 од матура
Оценка по предмет 6 од матура

Меѓународна матура - матурска тема
Оценка

Училишна матура

Важи за кандидати кои полагале училишна матура или завршен испит
Предмети од матура
Оценка по предмет 1 од матура
Оценка по предмет 2 од матура

Училишна матура - проектна задача
Оценка

Поени од успех: 0
Поени од матура: 0
Вкупно поени: 0